Допомога в галузі будівельного права

Фірма пропонує спеціалізовану юридичну допомогу в галузі будівельного права та пов’язаних з ним адміністративних проваджень. Ми супроводжуємо наших клієнтів у здійсненні інвестиційного (будівельного) процесу, незалежно від його етапу, а також ефективно представляємо їх в адміністративних, судових та адміністративно-господарських процесах або в суперечках із сусідами. Юридичний супровід у сфері будівельного законодавства включає підготовку проектів договорів (наприклад, виконання будівельних робіт, забудовника), юридичних висновків, заяв, клопотань, скарг, а також листів в ході адміністративних та судово-адміністративних проваджень

Фахівці цивільного та будівельного права з багаторічним досвідом надають правовий супровід підприємствам, сектору малого та середнього бізнесу, органам управління та фізичним особам з урахуванням оптимізації витрат на конкретну інвестицію та інші специфічні вимоги будівельної галузі та законодавства.

Фірма надає комплексну допомогу всім учасникам будівельного процесу, починаючи з ранніх стадій переговорів до укладання договорів.

Послуги юридичної фірми з питань будівельного права адресовані наступним особам :

приватним та державним інвесторам, які стикаються з проблемами, що виникають під час виконання формальностей, необхідних для отримання дозволу на будівництво;

  • проектним організаціям (бюро) та дизайнерам – в рамках їх господарської діяльності у сфері будівельного права;

 • будівельним та пов’язаним з будівництвом компаніям, які надають повну юридичну підтримку в процесі своєї господарської діяльності з урахуванням особливостей поширеного будівельного права (Закон від 7 липня 1994 р. „Будівельне право” (Законодавчий вісник 1994 р. № 89, поз. 414) та пов’язаних з ним підзаконних актів,

Дозвіл на будівництво

Юридична фірма охоплює питання:

 • в справах стосовно видачі дозволу на виконання будівельних робіт, дозволу на введення об’єкта в експлуатацію або інших документів, пов’язаних з будівництвом, включаючи договір будівельного підряду (в деяких випадках навіть протягом 24 годин),

 • в питаннях процесу будівництва (здійснення будівництва, спори, що випливають з договорів з інвесторами, забудовниками, проектувальниками та підрядниками, юридичне обслуговування будівельних робіт, виконання договору підряду) та спорах з цього приводу,

 • консультує і проводить аналіз документації з точки зору визначення істотних умов в рамках публічних замовлень згідно будівельного законодавства

БУДІВЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Умови забудови/місцевий план:

 • допомога в процесі отримання умов забудови (проектна концепція, інженерні мережі, екологічне рішення і т.д.)</li?
 • оскарження бездіяльності адміністративних органів;
 • процедура внесення змін до місцевого плану розвитку та вивчення умов і напрямків використання земельних ділянок,
 • участь у процедурах проведення примирення між сторонами
 • у питаннях топографо-геодезичної та картографічної діяльності на підставі Закону про будівництво,
 • компенсації, пов’язані з набуттям чинності місцевого плану просторового розвитку,

Як юридична фірма, ми надаємо послуги з правової допомоги у сфері будівельного права, стосовно :

  • аналізу правового статусу
  • ініціювання та участь у земельних та іпотечних реєстраційних провадженнях (внесення/видалення записів із земельних та іпотечних реєстрів)
  • консультування щодо процесу безпечного відчуження/придбання нерухомості,
  • юридичні консультації з питань взаємовідносин між співвласниками, в тому числі з питань, пов’язаних з ліквідацією існуючої співвласності,

консультування та представництво в питаннях договірних відносин, що випливають з договорів оренди, найму, позики,

 • представництво у справах, пов’язаних з набуттям або збереженням сервітутів,
 • допомога у встановленні сервітуту та участь у справах, пов’язаних із сервітутами на передачу права власності
 • консультування та представництво у справах щодо безстрокового користування (набуття/відчуження, трансформація, щорічне оновлення плати)
 • участь в адміністративних провадженнях щодо примусового відчуження та компенсації за нього, а також у провадженнях, пов’язаних з поверненням відчуженого нерухомого майна або скасуванням адміністративних рішень щодо такого майна,
 • участь у справах, пов’язаних з геодезичним поділом нерухомості, в тому числі з вилученням частини нерухомості для доріг загального користування та адяченківських зборів,
 • представництво у справах про відшкодування у зв’язку з прийняттям місцевих планів просторового розвитку або у справах про плату за планування,
 • допомога у справах про відшкодування від муніципалітету за ненадання соціального житла та інших будівельних проблем

 

Юридична фірма представляє інтереси клієнтів у справах, пов’язаних з нерухомістю в органах державного управління, цивільних та адміністративних судах усіх інстанцій.

RPMS юридична фірма

Staniszewski & Partners

ul. Mickiewicza 22/8
60-836 Познань